لیست برخی ازسازمانها و شرکتهایی که با این مجموعه همکاری داشته اند :

 • وزارت امور خارجه
 • لشگر 27سپاه محمد رسول الله
 • معاونت مهندسی سپاه محمد رسول الله
 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شرکت مهندسی پالایشگاه آبادان
 • شرکت ملی گاز
 • شرکت کنترل ولت
 • شرکت پتروشیمی ایلام
 • شرکت پارس فراگام قشم
 • شرکت ملی نفت اردبیل
 • شر کت پتروشیمی مارون ، ماهشهر
 • شر کت مدیریت توسعه صنایع و پتروشیمی
 • شر کت آب و فاضلاب استان اصفهان
 • پرو ژه عمرانی تونل صدر نیایش
 • شر کت متروی تهران و حومه
 • شهرداری منطقه 2 تهران
 • شرکت جهاد نصر استان لرستان
 • شر کت جهاد نصر استان کرمان
 • شرکت آفتاب شرق
 • شرکت بین المللی استراتوس
 • شرکت هیربد نیرو
 • شرکت توکاس عمران
 • شرکت کشت و صنعت
 • شرکت تیراژ
 • شرکت عقیق پارسیان
 • شرکت احسان سازه یزد
 • شرکت زلال ایران
 • شرکت جهانپارس
 • خط مترو- کارگاه شرکت عمران سازه سریر
 • خط مترو- کارگاه شرکت ساب نیرو
 • و بسیاری دیگر...