ژئوممبران LLDPE

 

ژئوممبران LLDPE دو طرف صاف : با توجه به شکل هندسی برخی از سازه ها و رفع مشکل ایجاد ترک زایی تنشی در ژئوممبران و نیاز آنها به استفاده از ژئوممبران انعطاف پذیرتر ژئوممبران LLDPE یا VLDPE طراحی و تولید شده است .

ازکاربردهای عمده ژئوممبران LLDPE می توان به:
آب بندی کاناهای انتقال آب
سازه های زیر زمینی نظیر فونداسیون و پی ساختمان
آب بندی تونل و ...
اشاره نمود .

ویژگی ها :
ازدیاد طول قابل توجه
عدم ایجاد ترک زایی تنشی
الاستیه بسیار زیاد

مزایا :
انعطاف پذیری خوب
نصب سریع و آسان