ایزولاسیون حوضچه تبخیر

 

شرکت آرسام بنا مجری احداث حوضچه های تبخیر افتخار داشته طی دو دهه گذشته پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را  در کشور به اتمام برساند. پروژه های اجرا شده توسط این شرکت ، همگی طبق استانداردهای کشوری و بین المللی انجام شده است.