ایزولاسیون حوضچه های آتشنشانی

شرکت آرسام بنا مجری ایزولاسیون حوضچه های آتشنشانی افتخار داشته طی دو دهه گذشته پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را  در کشور به اتمام برساند. پروژه های اجرا شده توسط این شرکت ، همگی طبق استانداردهای کشوری و بین المللی انجام شده است.