احداث حوضچه پرورش ماهی

 

شرکت آرسام بنا مجری احداث استخرهاي پرورش ماهي با ورقهاي ژئوممبران 

احداث استخرهاي پرورش ماهي بصورت دومنظوره جهت پرورش ماهيان سردآبي و گرمابي

با ورق پلي اتيلني ژئوممبران در انواع رنگها 

با حذف جلبک و خزه از ديواره ها

کاهش هزينه هاي اکسيژن دهي 

کمترين هزينه و درکمترين زمان ممکن

امکان کنترل دقيق بر صحتت اجرا

انجام آزمايشات کنترل کيفي و حصول اطمينان از آب بندي کامل سيستم